Velkommen til Hudklinikken Randers

Covid-19

Hudklinikken Randers holder som del af sundhedsvæsenet åben. Dermed følges myndighedernes anbefalinger (a).

Der er i klinikken fokus på forebyggende tiltag – og der henstilles til, at

1) patienter ikke møder meget i god tid

2) der kun medbringes een pårørende – og kun, når det er tvingende nødvendigt (børn må / skal naturligvis have voksen med)

3) konsultationen holdes fokuseret i henhold til den henviste problematik

 

Mød ikke op og meld afbud, hvis

1) du har Covid-19 eller mistanke om Covid-19

2) du har symptomer på Covid-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen)

Meld afbud per telefon på 8642 4600, hvor der på telefonsvaren kan indtales afbud døgnet rundt.

Kontakt din praktiserende læge telefonisk vedr. evt. symptomer Covid-19.

Ovenstående er afgørende for at beskytte andre patienter og personalet. Ved uopsætteligt behov for vurdering ved hudlæge, kan din praktiserende læge almindeligvis kontakte Hudklinikken Randers telefonisk og der kan evt. henvises til sygehus.

 

Vi skal passe på hinanden.

Med venlig hilsen

Hudklinikken Randers

 

(a) https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Almen-praksis-og-speciallaegepraksis/Haandtering-af-COVID-19—Omstilling-og-gradvis-oeget-aktivitet-i-speciallaegepraksis.ashx?la=da&hash=7CAEBB958027BA3166A842B10B962CA5AB9F78AA