Velkommen til Hudklinikken Randers

Hudklinikken Randers er en speciallægepraksis, der vurderer, udreder og behandler patienter henvist gennem den offentlige sundhedssikring med problemstillinger tilhørende specialet hud- og kønssygdomme.

De hyppigst forekommende problematikker er børneeksem, håndeksem, psoriasis, solskader, hudkræft samt modermærkekræft. Huden er menneskets største organ og præsenterer foruden de få ovennævnte områder en række forskellige symptomer og sygdomme.

Har du en gældende henvisning fra din praktiserende læge, er du velkommen til at kontakte os med henblik på at få en tid til vurdering.